Medzi našich odberateľov patria : Spie Elektrovod a.s. Egem s.r.o., Union Grid s.r.o., Elcon Bratislava a.s.
Naša spoločnosť sa vo významnej miere subdodávateľsky  podieľala na týchto akciách:
 

Rok 2023
V487/488 2x 400 kV – Karlovy Vary – Bochov, ČR
V487/488 2x 400 kV – Kadaň, ČR
V403 2×400 kV TR Prosenice – Býškovice, ČR
V420 400 kV – Rakovník
V413 400 kV Benešov, Netvořice

Rok 2022
400 kV V450/428 Zdvojenie vedenia, Vyškov ČR

Rok 2021
DV 2×400 kV OHL Cirkovce – Pince, Slovenia
V424 400 kV Senica
V423 400 kV Modernizace, Veverské Knínice, ČR

Rok 2020
V490/491 400 kV Přeštice – Vítkov
2x 400 kV vedenie Est. Rimavská Sobota – št. hranica – Maďarsko
2x 400 kV  OHL Križovany – Bystričany
2x 400 kV Veľký Meder – št. hranica – Maďarsko

Rok 2019
V402 Modernizace

Rok 2018
V404 400 kV Třinec

Rok 2015
2 x 400 kV Gabčíkovo – V. Ďur: montáž stožiarov, výpomoc pri ťahaní  vodičov VN
Vedení 400 kV V410/419 TR Výškov – TR Čechy Střed: montáž stožiarov
Montáž, rozvoz a stavba stožiarov na akcii Opočínek – Týnec
 
Rok 2014
Kompletní rekonstrukce V544 Veselí nad Moravou – Hodonín: montáž stožiarov, výpomoc pri ťahaní  vodičov VVN
 
Rok 2013
2 x 400 kV Beričevo – Krško (Slovinsko)
400 kV Medzibrod
druhá etapa: montáž stožiarov, ťahanie ťažných laniek
 
Rok 2012
2 x 400 kV Beričevo – Krško (Slovinsko): montáž stožiarov, ťahanie ťažných lán
400 kV Medzibrod
prvá etapa:  montáž stožiarov (Hiadeľské sedlo)    
V406 Sučany Hubová (prvá etapa): montáž stožiarov
V406 Sučany Hubová (druhá etapa): montáž stožiarov
 
400 kV Moldava – Košice, práca žeriavom, montáž stožiarov
400 kV TR Križovany – EL Malženice, práca žeriavom, montáž stožiarov
220 kV Tábor – Sokolnice, modernizácia vedenia, ČR
2×110 kV Podunajské Biskupice-Žabí Majer v úseku p.b. č.27-Žabí Majer, práca žeriavom, montáž stožiarov, vývoz materiálu
110 kV Třebovice – Lískovec, ČR, práca žeriavom, montáž stožiarov, vývoz materiálu
110 kV ES Dobšiná – ES Spišská Nová Ves, postupná montáž stožiarov štokovaním
110 kV Prosenice – Dluhonice, práca žeriavom, montáž stožiarov, vývoz materiálu
110 kV Příbor – Nový Jičín, , ČR, provizórne vedenie montáž
Výstavba Strážske – Mini oceliareň, práca žeriavom
 
Firma sa podieľala na mnohých výstavbách telekomunikačných veží pre mobilných operátorov či už v prístupnom teréne (práca žeriavom), alebo v ťažko dostupných terénoch (vývoz materiálu lanovkami, postupná montáž stožiara štokovaním).