Medzi našich najvýznamnejších odberateľov patria : Súkromná montážna spoločnosť a.s., Elcon Bratislava a.s.,  SAG Elektrovod a.s.
Naša spoločnosť sa vo významnej miere subdodávateľsky  podieľala na týchto akciách:
 
Rok 2015
2 x 400 kV Gabčíkovo – V. Ďur: montáž stožiarov, výpomoc pri ťahaní  vodičov VN
Vedení 400 kV V410/419 TR Výškov – TR Čechy Střed: montáž stožiarov
Montáž, rozvoz a stavba stožiarov na akcii Opočínek – Týnec
 
Rok 2014
Kompletní rekonstrukce V544 Veselí nad Moravou – Hodonín: montáž stožiarov, výpomoc pri ťahaní  vodičov VVN
 
Rok 2013
2 x 400 kV Beričevo – Krško (Slovinsko)
400 kV Medzibrod
druhá etapa: montáž stožiarov, ťahanie ťažných laniek
 
Rok 2012
2 x 400 kV Beričevo – Krško (Slovinsko): montáž stožiarov, ťahanie ťažných lán
400 kV Medzibrod
prvá etapa:  montáž stožiarov (Hiadeľské sedlo)    
V406 Sučany Hubová (prvá etapa): montáž stožiarov
V406 Sučany Hubová (druhá etapa): montáž stožiarov
 
400 kV Moldava – Košice, práca žeriavom, montáž stožiarov
400 kV TR Križovany – EL Malženice, práca žeriavom, montáž stožiarov
220 kV Tábor – Sokolnice, modernizácia vedenia, ČR
2×110 kV Podunajské Biskupice-Žabí Majer v úseku p.b. č.27-Žabí Majer, práca žeriavom, montáž stožiarov, vývoz materiálu
110 kV Třebovice – Lískovec, ČR, práca žeriavom, montáž stožiarov, vývoz materiálu
110 kV ES Dobšiná – ES Spišská Nová Ves, postupná montáž stožiarov štokovaním
110 kV Prosenice – Dluhonice, práca žeriavom, montáž stožiarov, vývoz materiálu
110 kV Příbor – Nový Jičín, , ČR, provizórne vedenie montáž
Výstavba Strážske – Mini oceliareň, práca žeriavom
 
Firma sa podieľala na mnohých výstavbách telekomunikačných veží pre mobilných operátorov či už v prístupnom teréne (práca žeriavom), alebo v ťažko dostupných terénoch (vývoz materiálu lanovkami, postupná montáž stožiara štokovaním).